Horkýže slíže

Horkýže slíže

G |--7-9-7---9-7---9-7----------9----7-------9----7-------9----7--------|
D |--------7-----7--------10-10---10---10-10---10---10-10---10---10-----|


G |--------7---9-9-7----------------------9-9-9-10-9~--7-7h9p7----------|
D |----9-9---9-------9--9-9-9-9-9-10-10---------------------------------|

A H C E D G D C A C D

|-7-7-7-9-10-10-10-10-14-12-5-5-5-5-5-5-12-10-7-7-7-7-7-7--10-12--|
|-7-7-7-9-10-10-10-10-14-12-5-5-5-5-5-5-12-10-7-7-7-7-7-7--10-12--|
|-5-5-5-7-8--8--8--8--12-10-3-3-3-3-3-3-10-8--5-5-5-5-5-5--8--10--|

ADnes tu hráHme Cjak obvykle
Eten Dnáš Gštýl, naDivCAštýl. C D
ANa hudbu Hnám Czostalo
pár EvoľDných Gchvíľ, pár DvoľCných Achvíľ.

®
(ADo tanCca vám Dhrá) Horkýže slíže!
(ADo tanCca vám Dhrá) Horkýže slíže!
AČo je dobré toho je málo,
Cdokurvili sme čo sa dalo,
Hzostali nám Giba tie akorAdy. C D
ASme kapela Horkýže slíže,
Czachvíľu každý pochopí, že
Hhráme pre zvieGratá a pre ľuAdí.

(riff) 2x

Bezstarostchvíle máme
za sebou, dávno za sebou.
To čo stochleba stálo
päť chlebov, stálo päť chlebov.

®
Tabs by pinko2512@centrum.sk