Horkýže slíže

Mačka bruchomluvec

D F E D C A 2x
G A

DVidím štekať FmačEku so Dzatvorenou ChuAbou.
DTo šelmy mačkoFviEté už Dpokročili s CdoAbou.
GViem, že nedávate na reAči,
švagor vám to kľudne dosvedDčí.

D F E D C A 2x

GViem, že nedávate na reAči,
švagor vám to kľudne dosvedDčí.

D F E D C A 2x
G A

Vidím štekať mačku so zatvorenou hubou.
To šelmy mačkovité už pokročili s dobou.
Ak to dakomu v hlave vŕta,
mačka bruchomluvec rarita.

D F E D C A 2x

Ak to dakomu v hlave vŕta,
mačka bruchomluvec rarita.

D F E D C A 2x
G A
G D
D G C D
D F E D C A 2x
G A

Vidím štekať mačku so zatvorenou hubou.
To šelmy mačkovité už pokročili s dobou.
Ak to dakomu v hlave vŕta...

Že by to bol plejbek, to prebleslo mi hlavou
a že by som to prehnal s tou ubalenou trávou.
To bude tá pravá príčina.
Divná vec mi v hlave vyčíňa.

D F E D C A 2x

To bude tá pravá príčina.
Divná vec mi v hlave vyčíňa.

D F E D C A 2x
G A
G D
D G C D

DMačka bruchoFmluEvec rariDta... C A