Horkýže slíže

Žltý sneh

FÓ jedným slovom Gbieda,
Cs tebou sa Dmifuck nedá,
Fkeď si nedáš poGvedať,
Cuž je toDmiho priveľa.

Ó jedným slovom bieda,
s tebou sa fuck nedá,
keď si nedáš povedať,
najmenej stokrát som ti vravela.

®
FNajmenej stokrát Gsom ti vravela,
neCjedz ten žltý Dmisneh. 3x
FNajmenej stokrát Gsom ti vravela,
neAmijedz ten žltý sneh.

FV Alekšincách Gna zábave, Cja to rozpáDmilim.
FV Alekšincách Gna zábave, Cja to rozpáDmilim.
FŽltý Gsneh, žltý Csneh, žltý Dmisneh.

FPá pa Gpá pá, Cpapá Dmižltý sneh. 3x

FV Alekšincách Gna zábave... Ami

Žltý sneh.