Horkýže slíže

Tunel nekončí

F# A D G 2x

F#Vidím tunel Aa v ňom svetlo,
Dmoje oko Gneosleplo.
Vidím tunel a v ňom svetlo,
mierim k nemu a cítim teplo.

Ešte neviem, čo tam zbadám,
možno práve to, čo hľadám.
Tunel končí, veľký smiech,
Jožo zváral šestku plech.

F# A D G 2x

®
F#To je moja, to je moja,
Ato je moja, to je moja,
Dto je moja, to je moja,
Gfantazmagória!
3x

F# A D G 2x

Tunel nekončí!

F# A D G 2x

Priblížte sa k mojim slovám,
nebojte sa, že ich schovám.
Nezamknem ich na poplašné,
aj keď sa vám zdajú strašné.
Aj keď sa vám zdajú strašné,
aj keď sa vám zdajú strašné.
Aj keď sa vám zdajú strašné,
aj keď sa vám zdajú strašné.

®