Horkýže slíže

Cítite sa ideálni

H G C# E(VII)

H G C#Cítite Esa ideHálni G
C#vzorní, EdokonaHG
C#nikto sa Evám nevyHrovná G
C#v široEkom okoHlí.

H G E A

Zostalo ti v kine špatne:
po a) sfarbíš rohy šatne
po b) zmizneš nenápadne
po c) škoda, že nebolo viááácej

Manželka ti spáva s druhým:
po a) urobíš sa blbým
po b) šťastím ceríš zuby
po c) škoda, že nebolo viááácej

Kúpite si Easy mixér:
po a) nuž čo, žádna sláva
po b) nuž čo, žádna sláva
po c) nuž čo, žádna slávááá
Cé je správne.

Po á nula a po bé dva
po cé štyri body,
zaškrtáme zaškrtáme
to čo sa nehodí.