Horkýže slíže

O humor je postarané

(pomaly...)
G A B 2x
G A B Eb D

(rychlejsie...)
G A B 2x
G A B Eb D

GSmiech nám nikdy AneškoBdil
Gvždy nám dobre AuroBbil
Gpreto bude AnajlepBšie
Ebrehotať sa Dhlasnejšie.

Čo je to za kravinu
na smiech treba príčinu.
My ten problém zvládneme
príčinu si nájdeme.

®
GČo je Eb(VI)to za BkraviF(VIII)nu
Gže na smiech Eb(VI)treba BpríčiF(VIII)nu.
My ten problém zvládneme
príčinu si nájdeme.
O humor je...
E||----6-----8----
H||--8---8-6---6--

postarané...
E||----6-----8----
H||--8---8-6---6--

O humor je postarané,
ja í ja í Gjou...

G A B 2x
G A B Eb D

GKúpim si Ebslajder
Gvystrieľam Ebvrabcov
Gnavštívim Ebkrúžok
Bpunkerských Ftancov.

GA keď ma Ebvezmú
Gvezmem aj Ebbrata,
Gale až Ebkeď mu
Bnarastie Fbrada.

®