Horkýže slíže

Atómový kryt

G C B F Eb F C Eb 2x

GObjavili t-t-t-Btajné dvere
Ebz-z-za verejným Ch-h-h-hajzlom,
Gboli staré, hr-hr-Bhrdzavé a
Ebš-šli otvoriť Cp-p-p-pajsrom.

GŠtyroch grázlov pa-pa-pa-Bpartia,
neve-Ebvediac o čo Ci-i-i-ide,
Gocitli sa ne-ne-ne-Bnečakane
Ebv atómovom Ck-k-kryte.

G Eb C F B 2x

GZostane to me-me-me-Bmedzi nami,
Ebp-prisahajte Cš-š-š-šetci,
Gfešák ide zo-zo-zo-Bzohnať baby
a Ebja tie ďaľšie Cv-v-v-veci.

GJe tu síce š-š-Cš-Bšpina, borFdel,
Ebm-menší aFko Cvo-vo-vo-vonEbku,
Gspievajúci do-do-Cdo-Bdo-do-doktor Fvám
Ebvšetkým pichFne CtetanovEbku.

GNezvykli Fsi Eb C B
Gprasce v žiFte Eb C B
Gna spoločFEb C B
Gpodnájom. F Eb C B
GPrišla vojFna Eb C B
Ga my v kryFte Eb C B
Gľúbime Fsa Eb C B
Gnavzájom. F Eb C B

GPárty zrazu vy-vy-vy-Bvyhasína,
Ebže-žeby nuda? A-Cale čo by!
GTo sa iba do-do-do-do-Bdohadujú,
Ebk-ktorý behne Cp-pre zásoby.

GNajmladšiemu po-po-Cpo-BpovedaFli:
EbTu-tu máš päťFsto Cko-ko-ko-koEbrún.
"GPočúvaj zajac, C ty si Bnajmladší, F
behni nám Ebpo žranicu, po ciFgi a Cpo rum."
Eb

G Eb C F B 2x

GO chvíľu bol nasCpäť. B F
Ale Ebbez chlastu a žraniFce. C Eb
GV ruke držal iba C B F
malý Ebkus jadrovej hlaviFce. C Eb

GHore ani n-n-n-Bnemusíte,
Ebs-svet je horeCz-z-z-Ebznačky
a Gubalil si c-c-c-Bcigaretu
z Eb500-ko-ko-ko-CkoruEbnáčky.

Iba basa:
Nezvykli si prasce v žite
na spoločný podnájom.
Prišla vojna a my v kryte
ľúbime sa navzájom.

GNezvykli si (FprilieEbta Csem B Gsem)
Gprasce v žite (FrakeEbta CZem B GZem)
Gna spoločný (FprilieEbta Csem B Gsem)
Gpodnájom. (FrakeEbta CZem B GZem)

GPrišla vojna (FprilieEbta Csem B Gsem)
Ga my v kryte (FrakeEbta CZem B GZem)
Gľúbime sa (FprilieEbta Csem B Gsem)
Gnavzájom. (FrakeEbta CZem B GZem)

Sólo

G Eb G Eb G Eb G