Horkýže slíže

Rozmýšľali

DRozmýšľali Fdvaja chlapi
Anad výpočtom rovnice.
DPoužili Fznámu fintu
Akameň - papier - nožnice.

Rozmýšľali dvaja chlapi
o skurvenej robote!
Použili prezervatív
po záručnej lehote!

Rozmýšľali dvaja chlapi,
lámali si hlavičku.
V hlave našli veľké hovno,
všetko mali v malíčku.

My si hlavu nelámeme
s Coperfieldom Davidom!
Ja mám predsa svoje básne
a on kuriev plný dom!

®
GUhnite sa, budem hýbať ArozuFmom! 4x