Horkýže slíže

Ťažký heavy metal

E D A 4x

EPred hajzlami Dfronta betoADrov,
Eveľa ľudí, Dmálo pisoAáDrov.
EBudem musieť Dšľapať do príAroDdy,
Ekonečne buDde mať malý AhoDdy.

APred hajzlami Gfronta betoDGrov,
Aveľa ľudí, Gmálo pisoDáGrov.
ABudem musieť Gšľapať do príDroGdy,
Akonečne buGde mať malý DhoGdy.