Horkýže slíže

Kapusta

A D E D C E A

Jé je je jé jé jé!

ANechytaj to kakaDné, Epozri ako vyzeDráš,
Cnechoď na cestu, auEto Aide.
Jé je Fje jé Gjé jé!
AKeď nebudeš poslúDchať, Epredáme ťa KapusDtovi,
Con sa s tebou maznať EnebuAde.
Jé je Fje jé Gjé jé!

Nepchaj prsty do nosa, vieš že sa to nepatrí,
čo ti spravili tie labute.
Jé je je jé jé jé!
Keď nebudeš poslúchať, predáme ťa Kapustovi,
on sa s tebou maznať nebude.
Jé je je jé jé jé!

®
AKeď vaše ratolesti Dbudú robiť neplechu
Espravte na nich bububu, poserú sa od strachu!
AMoje malé deťúrence, Džiadne veľké obavy,
EKapusta je síce bubák, ale nič vám nespraví.

A E F (G) 4x
A D E D C E A F G
A D E D C E A

Jé je je jé jé jé!

Čo si to zas dovliekol, vieš, že nemám rada psov,
okamžite nech to odíde.
Jé je je jé jé jé!
Keď nebudeš poslúchať, predáme ťa Kapustovi,
on sa s tebou maznať nebude.
Jé je je jé jé jé!

Nepchaj prsty do nosa...

®


A E F (G) 4x
A D E D C E A F G
A D E D C E A