Horkýže slíže

Paľko

G B A G G B G A
G B A G A B A G

GBasgitara BzaAbrnGkala
Gmelódiu Bbez GchochAmesu.
GA už kráča Bdo AtelGkáča
Aa zo špásu Bdo ArozGhlasu.

GPaľko, vybehni Bna AscéGnu,
Gbez teba to neBGceAnu.
GPaľko, vybehni Bna AscéGnu,
Abez teba to neBAceGnu.

Nemá to cenu!

G C F C 4x

®
GPaľko, CvybeFhni na Cscénu,
Gbez teCba to Fnemá nemá Ccenu. 2x

Hlasnejsie:
GPaľko, CvybeFhni na Cscénu,
Gbez teCba to Fnemá nemá Ccenu. 2x

G C F C 4x

Acapella:
Paľko, vybehni na scénu,
bez teba to nemá nemá cenu. 2x

Hlasnejsie:
GPaľko, CvybeFhni na Cscénu,
Gbez teCba to Fnemá nemá Ccenu. 2x
G C F CNemá Gcenu!
C F CNemá Gcenu!
C F CNemá Gcenu! C F C G

G B A G   G B G A
G B A G   A B A G

Palino točí prplatňu,
nie je lepšej platne nad ňu.
Palino točí druplatňu,
ešte lepšá, jak ta pred ňú.

Paľko, vybehni na scénu,
bez teba to necenu.
Paľko, vybehni na scénu,
bez teba to necenu.

Nemá to cenu!

G C F C 4x

®


G Pred tuzákom stojí rad, dlhý, pomalý...