Horkýže slíže

Kto druhému jamu kope

  F       B  
e|----13-----13------------
H|--13--13-13--13----11----
G|-----------------10--10--

  F          B
e|---13-----13-----13------------13---
H|-13--13-13--13-13--13---11---13--13-
G|----------------------10--10--------

F"Kto druhému jamu kope,
Bsamozrejme do nej spadne",
Fpovedal raz jeden človek,
Bocitol sa zrazu na dne.

"Neviem plávať, a to značí,
že sa bojím veľkej vody",
povedal raz jeden človek,
kraulom zdolal tri rekordy.

®
BČo robíte, Ebkam ma berieFte?
BTo sú udaEblosti vo sveFte.
BPísali to Ebnoviny z piatFku,
Bpustite ma, Ebja som v poriadFku.

F Eb D B G# G (4x)

"Všade tam, kde nejde slnko,
musí často chodiť lekár",
povedal raz jeden človek,
od slnka mu spálilo tvár.

Vraj "náhoda nejestvuje",
že sa hráme na naivky,
povedal raz jeden človek
a zadrhol sa od slivky.

®


F Eb D B G# G (4x)
  F       B  
e|----13-----13------------
H|--13--13-13--13----11----
G|-----------------10--10--

  F          B
e|---13-----13-----13------------13---
H|-13--13-13--13-13--13---11---13--13-
G|----------------------10--10--------

®


FPrečo sa pýtaš...
EbPrečo sa Dpýtaš...
BPrečo sa pýtaš...
G#práve Gna to, že... (3x)

FPrečo sa pýtaš...
EbPrečo sa Dpýtaš...
Bpráve na to,
G#kam ťa GberieFme...?