Gravis

Skúšky z lásky

Si Ckaždou stránkou mojich kníh a Fskrípt.
Si Cvo vzorcoch a všade mimo Fnich.
Teórie Amiznámych fyzikov,
blednú, šednú, Cvravia o ničom.
Miesto nich mám Dmiv hlave Emisen už Fstý
Dmia v ňom si Gty.

Si každým kútom internátnych stien.
Si za oknom či noc je a či deň.
Termín skúšok klope vzápätí,
už viem, že z nich iste vyletím.
Miesto nich mám v hlave sen už stý
a v ňom si ty.

®
Skúšky Cz lásky sú bez známok,
skúšky z Flásky o neznámom,
zo skúšky Dmiz lásky prepadám,
hrozí mi CK.O.
Skúšky Cz lásky sú bez známok,
skúšky z Flásky o neznámom,
zo skúšky Dmiz lásky prepadám,
ho ho Ghóó.

Si každou básňou, ktorú písať chcem
medzi riadky tých vedeckých tém.
Teórie známych fyzikov,
blednú, šednú, vravia o ničom.
Miesto nich mám v hlave sen už stý
a v ňom si ty.

®