Elán

Neviditeľné dievčatá

C Ami Fmaj7 Gsus4 (2x)
Ami B9 Fmaj7 Gsus4

CPiesne v Amiušiach, Fmaj7clivo v Gsus4dušiach.
CPráce Amiveľa, Fmaj7lásky Gsus4málo.
CPostá Amivajú Fmaj7pri reGsus4gáloch.
Neviditeľné Amidievčatá. B F Gsus4

Iba ruky s vôňou mydla.
Modrý plášť im kradne tváre.
Modrý plášť im skrýva krídla.
Neviditeľné dievčatá.

®
Asmaj7Keby som sa Bnebál
Cminiečo by som FmišloGmihol,
Asmaj7aby som ich Btrocha zobuEsdil.
Asmaj7Keby som raz Gsus4mohol
FmipreloGmiť tú Cmistenu,
AsktoGmiFmiich Esdelí od ľuCdí.

C Ami Fmaj7 Gsus4 (2x)
Ami B9 Fmaj7 Gsus4

Tisíc rokov každá smena
a na plášti miesto mena
každej čítam: "Opustená"
Neviditeľné dievčatá.

Piesne v ušiach...

®