Bukasový masív

Král modranských rybárú

A A7 D A E A

AOčúvajte príbeh, čo nám vyprával,
král modranských rybárú, A7kerému sa stal,
Dkrál modranských rybárú je každému na smích,
Akaždému ho povypráva Easpon za pár Apív.

A G E A

Z vody sme tahali s mechanickú rukú,
devet kýblú, dva šporhelty našli sme jej v bruchu,
to vám bola ryba, šestnást a púl metru,
v uchu sme jej potom našli ešte starú tretru.

A G E A

Keď sme ju vytáhli, porád klesla voda,
tam de býval velký rybník len barina bola,
Praga V3S ju len-len že odvézla,
prisámvačku na menší vúz nebola by vlézla.

A G E A

Já vím, že mi to snád, nikto neuverí,
ale chvost sme tahali za sebú po zemi,
šupiny mám dodneska na chate jak škridle,
jednu mi zežrala kočka hen minulý týden.

A A7 D A E A

Očuli ste príbeh, čo nám vyprával,
král modranských rybárú, kerému sa stal,
král modranských rybárú je každému na smích,
každému ho povypráva aspon za pár pív.

A G E A 2x
Own work.