Baby kakaové

D A(IX) G(VII) A(IX)
D A(IX) G(VII) A(IX) D

DSvet sa vraj Azbláznil
Gstráca Aštýl
Drozum to Aprehral
Gzle Asa Dbil.

Sám Kristus nevie
s kým ho mal
komu tu hlúposť
venoval.

AOuó...

Príď ku nám láska, je to zlé,
nám pudy vedú slová oplzlé.

Vrav kde je vlastne všetkým naj,
máme tu peklo, kde je raj.

©:
AVypadDnúť
Hmiletieť Atam
AvypadDnúť
Gnebyť Asám.

®
Chcem mať Dstále Anové G A
spomienDky banáAnové. G A
Chcem mať Dstále Anové G A
baby Dfajn kakaAové
Gnájsť Aten Draj.
AOuó...

Ktorá z tých ciest vedie tam,
neviem či správne utekám.

Svet ju už stratil, ja chcem ju nájsť,
nedá sa kúpiť je len v nás.

©:

®
Chcem mať stále nové
spomienky banánové.
Chcem mať stále nové
baby fajn kakaové
mať ten raj.

...nájsť ten raj ...nájsť ten raj.