Spirituál Kvintet

Batalion

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o 4

CmiVíno Ebmáš a BmarkyCmitánku,
Ebdlouhá noc Bse CmiproGmiCmiří,
Cmivíno Ebmáš a Bchvilku Cmispánku,
Ebdíky, díBky CmiverGmiCmiři.

CmiDříve, než se rozední,
kapitán Ebk osedlání Fmirozkaz CmiGmivá,
Cmiostruhami do slabin Bkoně CmipoGmiCminí.
Tam na straně polední
čekají Ebženy, zlaťáky a FmisláCmi-Gmiva,
Cmido výstřelů z karabin Bzvon už CmivyGmizváCminí.

®
CmiVíno na kuEbráž a Bpomilovat markyCmitánku,
zítra do BurEbgund bataBlion CmizaGmiCmiří,
víno na kuEbráž a Bk ránu dvě hodinky Cmispánku,
díky, díky Ebvám, královBští CmiverGmiCmiří.

Rozprášen je batalion,
poslední vojáci se k zemi hroutí,
na polštáři z kopretin budou věčspát.
Neplač, sladká Marion,
verbíři nové chlapce přivedou ti,
za královský hermelín padne kažrád.

®


Víno máš a markytánku...