Vianočné

Aký je to svit

CAký je to svit, čože to má byť v BeFmaj7tleCme?

/: CHore sa majme, Ghneď povstávajme Czo GzeCme! :/

Ej, ej, pastieri, aké to chýry, ahlas?

/: Či sa mi sníva, či anjel spieva, a zve nás? :/

No nemeškajme, hore sa majme, je iste

/: niečo nového, neslýchaného pri meste. :/

Z neba mal stúpiť, smrťou vykúpiť cesvet

/: predpovedaný, zrodený z Panny ako kvet. :/

To sa ten istý z Panenky čistý narodil.

/: Boží Syn tu dnes, ako to z nebies hlas tvrdil. :/