Vianočné

Poďme bratia do Betléma

DPoďme, bratia, do Betléma,
dud - laj, dud - laj, Edud - laj, Ada.

®
GJežišAku, DmiláčHmiku,
Emija Ťa Abudem Dkolísati,
GJežišAku, DmiláčHmiku,
Emija Ťa Abudem Dkolísať.

Poďme, bratia, poďme spolu,
dud - laj, dud - laj, dud - laj, da.

®


V maštalôčke tíško drieme,
dud - laj, dud - laj, dud - laj, da.

®


My Ježiška nezbudíme,
dud - laj, dud - laj, dud - laj, da.

®


Hajaj, búvaj, dieťa krásne,
dud - laj, dud - laj, dud - laj, da.

®