Vianočné

Daj Boh šťastia tejto zemi

EDaj Boh šťastia tejto Azemi
Evšetkým Hľuďom Ev nej.
ENech ju slnko Ajasne Amisvieti
Ekaždý HBoží Adeň. Ami

®
ENech ich Hsused Av láske Amimá,
Enech im Hpriazeň, Apokoj Amidá.
EDaj Boh šťastia tejto Azemi
Evšetkým Hľuďom Ev nej.

Daj Boh šťastia celej Zemi
všetkým národom.
Nech ju svetlo, hviezdy, lásky
ožiaruje dom.

®
Hladným chleba dobrého,
chorým zdravia pevného.
Daj Boh šťastia celej Zemi
všetkým národom.

Dopraj Bože svojmu dielu
večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí,
všetci prosíme.

®
Rybám čistej vody daj,
vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj Bože svojmu dielu
večné trvanie.