Vianočné

Vstávajte pastieri

DVstávajte pastieri, Eberte sa Ahor,
Daká to novina, Gdajte poDzor.
DAké to Hmizázraky Djavia sa Ana nebi,
Dnikdy som nevidel Ejak som staA
Dna nebi vysokom Gtakej AžiaDry.
DNikdy som nevidel Ejak som staA
Dna nebi vysokom Gtakej AžiaDry.

Len sa ma nebojte pastuškovia,
prichádzam k vám ako anjel Slova.
Aby som vám zvestil, že sa vám narodil
Mesiáš v Bethleme, Ježiš malý,
ktorého oddávna ste čakali.

FIďte a nájdete GKráľa kráCľov,
FJežiška Amimalého, BPána CFnov.
FV mestečku Betleme, Dmiv jasličkách Bna slaCme
Fleží náš Spasiteľ GnarodeCný,
Fv chudobných Dmiplienočkách BpoloCžeFný.
FLeží náš Spasiteľ GnarodeCný,
Fv chudobných Dmiplienočkách BpoloCžeFný.