Karel Plíhal

Kluziště

CStrejček Emi7/Hkovář Ami7chytil C/Gkleště,
Fmaj7uštíp' Cz noční Fmaj7obloGhy
Cjednu Emi7/Hmalou Ami7kapku C/Gdeště,
Fmaj7ta mu Cspadla Fmaj7pod noGhy,
Cnejdřív Emi7/Hale Ami7chytil C/Gslinu,
Fmaj7tak šáh' Ckamsi Fmaj7pro piGvo,
Cpak přiEmi7/Htáhl Ami7kovadC/Glinu
Fmaj7a obCrovský Fmaj7kladiGvo.

®
Zatím Ctři bílé Emi7/Hvrány Ami7pěkně za seC/Gbou
kolem Fmaj7jdou, někam Cjdou, do rytD7mu se kývaGjí,
tyhle Ctři bílé Emi7/Hvrány Ami7pěkně za seC/Gbou
kolem Fmaj7jdou, někam Cjdou, nedojFmaj7dou, nedojCdou.

Vydal z hrdla mocný pokřik
ztichlým letním večerem,
pak tu kapku všude rozstřík'
jedním mocným úderem,
celej svět byl náhle v kapce
a vysoko nad námi
na obrovské mucholapce
visí nebe s hvězdami.

®


Zpod víček mi vytrysk' pramen
na zmačkané polštáře,
kdosi mě vzal kolem ramen
a políbil na tváře,
kdesi v dálce rozmazaně
strejda kovář odchází,
do kalhot si čistí dlaně
umazané od sazí.

Zatím... C Emi7/H Ami7 C/G Fmaj7 C D7 G
C Emi7/H Ami7 C/G Fmaj7 C Fmaj7 G